Největší průvodce dobrým monitorováním farmaceutického úložiště a osvědčených postupů

Největší průvodce dobrým monitorováním farmaceutického úložiště a osvědčených postupů

Začátkem dubna 2023, centra pro Medicare & Medicaid Solutions (CMS) vydala 2024 …

Spojené státy Pharm. 2021; 46 (6): 30 -38. Od výroby po distribuci léku na pacienta mohou četné faktory ovlivnit stabilitu drogové položky, což může mít za následek zabránění snížení účinnosti léčby nebo dokonce způsobit újmu. 1 Mezi nejrychleji přehlíženými aspekty, které mohou přímo ovlivnit kvalitu předmětu léčiva, je stav, ve kterém jsou léky ukládány.

3 Snadná fakta o tom, jak dobré distribuční postupy pomáhají zajistit … Popsán

2,3 Většina drog vyžaduje zvláštní skladovací podmínky, aby se zajistilo, že jejich integrita zůstane neporušená. 4,5 Vložení balíčku výrobce definuje podmínky, které by měly být splněny, aby se zaručila, že se léky nerozkládají, nerozkládají se ani neklesnou v obecné kvalitě. 6 Protokoly dobré praxe pro výrobu, řízení a oběh léčiv jsou stanoveny Pharmacopeial Convention (USP) a četnými kapitolami Spojených států Pharmacopeia napětí význam vhodných metod skladování.

6,8 Navzdory krokům pro sledování stability léků, četné aspekty jsou i nadále bariérami pro skladování léků za vhodných podmínek. Posláním USP, klinické neziskové organizace, je stanovit oficiální standardy pro manipulaci a použití farmaceutických předmětů, skládající se z generik. 7 Tyto požadavky jsou zapotřebí k zajištění kvality a stability farmaceutického produktu od doby výroby přibližně, když jej pacient používá.

6minutové pravidlo pro pokyny pro integritu dat

9 USP často rozšiřuje požadavky na skladování uvedené v monografii léku, aby se zajistilo, že jedinečné požadavky položky budou správně splněny; Například kapitola USP hovoří o regulaci teploty na místech skladování (E. G., sklady) za účelem stanovení teplotního profilu, který udržuje stabilitu léku. 10 Kapitola Ještě více vysvětluje, že kromě potřeby přísného pozorování je třeba teploty zkontrolovat každých 24 hodin pro potřebné „chladné“, „chladné“, „ochlazené“ nebo „zamrznutí“.

11 Rodokmen drogy je úplným záznamem o každé distribuci léku na předpis, z prodeje výrobcem prostřednictvím svého akvizice a prodeje jakýmkoli velkoobchodním distributorem k jeho konečnému prodeji do obchodu s droga. 11 Účelem rodokmenu léčiva je udržovat účinnost a integritu léku před tím, než dosáhne rukou spotřebitele, s hmatatelným záznamem o sledovatelných příležitostech určených k zabránění přímé expozici léků na podmínky, které jsou uvedeny pod jeho standardy.

Malé známé otázky týkající se osvědčených postupů úložiště pro správu zdravotnických Podívejte se, proč zákazníci milují naši lékárnu zařízení.

E-pedigree se obvykle používá k brožuře nezbytných dokumentů pro každou položku léčiva. 11,12 Tento elektronický druh dokumentace by se měl přihlásit k požadavkům, které splňují rodokmen. Zatímco základní informace sestávající z počtu šarže, účinnosti a datum vypršení platnosti mohou být v počátečním elektronickém pedigru, nejdůležitější součástí rodokmenu je po sobě jdoucí řetězec dodavatelů, velkoobchodníků a podnikání, které byly skutečně spojeny s manipulací léku.

2 Je nezbytné přemýšlet o dopadech, které by mohly mít podmínky pro skladování subpar, na obecnou kvalitu položky do doby, kdy dosáhne rukou klienta. 1 k 1. lednu 2015, rodokmen uspořádání federálního jídla, drog a kosmetiky (FD&C) Akt již platí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua sắm